§ 28 Erikoistuvat lääkärit sairaalapalvelut

Lataa 

KEUHDno-2024-2648

Päätöspäivämäärä

11.6.2024

Päätöksen tekijä

sairaalapalvelujen päällikkö

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosääntö (aluevaltuusto 25.1.2024 § 4)
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen delegointisääntö (hyvinvointialuejohtaja 10.5.2024 § 24)

Kuvaus

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen erikoistuvien lääkärien virat (3kpl) on ollut haettavana 9.-30.5.2024 välisen ajan. Virka on ollut ulkoisesti haettavana hyvinvointialueen kotisivuilla sekä ulkoisilla rekrytointisivustoilla. Viran kelpoisuusehtona oli lupa toimia laillistettuna lääkärinä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukaisesti sekä lupaa toimia lääkärin tehtävissä Suomessa. 

Virkaa haki määräaikaan mennessä 3 hakijaa, joista 2 hakijaa täytti säädetyt kelpoisuusehdot. Hakijoiden koulutus- ja työkokemustiedot löytyvät Laura-rekrytointijärjestelmästä.

Haastatteluihin kutsuttiin hakemuksien ja ansiovertailun perusteella 2 hakijaa. Haastattelijoina toimivat sairaalaalapalvelujen päällikkö sekä ylilääkäri.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun perusteella sopivin hyvinvointialueen Anni Järvinen ja Stavros Paroglou..Valitut on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteena kyvykkäin hoitamaan avoinna ollutta virkaa. Yksi virka jätetään täyttämättä. 

Virassa noudatetaan koeaikaa. Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu henkilö esittää hyväksyttävä lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Päätös

Päätän, että:

  • erikoislääkärien virkaan valitaan Anni Järvinen ja Stavros Paroglou.
  • viran hoito alkaa sopimuksen mukaan
  • päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan
  • virassa noudatetaan koeaikaa, koeaika on 6 kuukautta

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Katariina Korhonen, sairaalapalvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Henkilöstöpalvelut