§ 1 Sitoutuminen Sarastian yhteishankintaan Suurkeittiökoneet, -laitteet, -astiat ja -välineet sekä huoltopalvelut 2025 514278

Lataa 

KEUHDno-2024-2420

Päätöspäivämäärä

7.6.2024

Päätöksen tekijä

tila- ja tukipalvelujohtaja

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosääntö (aluevaltuusto 25.1.2024 § 4)
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen delegointisääntö (hyvinvointialuejohtaja 10.5.2024 § 24)

Kuvaus

Sarastian toteuttaa yhteishankintana Suurkeittiökoneet, -laitteet, -astiat ja -välineet sekä huoltopalvelut kilpailutuksen.

Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä, neljän (4) vuoden sopimuskaudella ja asiakaskohtainen irtisanomismahdollisuus on kuusi (6) kuukautta. Kansallisen kynnysarvon alittavissa kertahankinnoissa tuotteet ja palvelut voi hankkia vapaasti keneltä tahansa puitejärjestelyn toimittajalta osakokonaisuuksittain. Alustavasti sopimustoimittajien määräksi on suunniteltu 3 toimittajaa per osakokonaisuus. Alustavasti on suunniteltu, että kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa noudatetaan etusijajärjestystä. Optiot Suurkeittiökoneiden ja -laitteiden osakokonaisuuteen sisällytetään optiona takuuajan jälkeinen huolto- ja korjauspalvelu.

Aikataulu

Hankinta toteutetaan syksyn 2024 ja alkuvuoden 2025 aikana. Sarastian aiemmat vastaavat sopimukset päättyvät seuraavasti: 2021 324111 Suurkeittiökoneet, -laitteet, -astiat ja -välineet 31.1.2025 2022 364825 Suurkeittiökoneet ja -laitteet sekä huoltopalvelut 31.3.2025 Tavoitteena on, että uusi sopimus on voimassa 1.2.2025 alkaen ja sopimuksen 364825 asiakkaat siirtyisivät uuteen sopimukseen 1.4.2025 alkaen.

Lisätietoja hankinnasta saat osoitteesta virpi.nuutinen@sarastia.fi tai hankinta@sarastia.fi tai hankinnan asiakaspalvelu: 050 366 8160

 

Keusote sitoutuu Sarastian kilpailutukseen ja Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueen tilausten arvioitu arvo sopimuskaudelle on noin 1 000 000 €. 

Yhteishankinnalla saadaan volyymietuja ja kilpailutettu hankintakanava suurkeittiökoneille, -laitteille, -astioille ja -välineille sekä huoltopalveluille.

 

 

Päätös

Keusote sitoutuu Sarastian kilpailutukseen. Valtuutan hankintapalvelut täyttämään ja lähettämään Sarastialle sitoutumislomakkeen. 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Taneli Kalliokoski Tila- ja tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Strategia, kehittäminen ja tukipalvelut