§ 4 Valvontakoordinaattorin määräaikainen virka

Lataa 

KEUHDno-2024-2990

Päätöspäivämäärä

5.7.2024

Päätöksen tekijä

tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalvelut

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosääntö (aluevaltuusto 25.1.2024 § 4)
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen delegointisääntö (hyvinvointialuejohtaja 10.5.2024 § 24)

Kuvaus

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valvontakoordinaattorin määräaikaista virkaa on tarjottu taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanotuille henkilöille sisäisessä suljetussa haussa. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 51 § mukaan virka saadaan täyttää sitä haettavaksi julistamatta, kun kysymyksessä on toiminnan uudelleen järjestämiseen tai siihen rinnastuvaan järjestelyyn liittyvä viran täyttäminen, kun virkaan nimitetään aiemmin hyvinvointialueen vakinaiseen palvelussuhteeseen otettu, kelpoisuusehdot täyttävä henkilö.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valvontakoordinaattorin määräaikainen virka 30.5.2025 asti on ollut haettavana suljetussa sisäisessä haussa 13-20.6.2024 välisen ajan. Viran kelpoisuusehtona oli soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus sosiaali- tai terveydenhuollon alalta..Virkaa haki määräaikaan mennessä 3 hakijaa, joista kaikki hakijat täytti säädetyt kelpoisuusehdot. Hakijoiden koulutus- ja työkokemustiedot löytyvät Laura rekrytointijärjestelmästä.Kaikki hakijat haastateltu laatupäällikön toimesta.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun perusteella sopivin hyvinvointialueen valvontakoordinaattorin määräaikaiseen virkaan on Harri Taskinen. Valittu on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteena kyvykkäin hoitamaan avoinna ollutta virkaa.

Virassa noudatetaan koeaikaa. Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu henkilö esittää hyväksyttävä lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Päätös

Päätän, että:

  • valvontakoordinaattorin määräaikaiseen virkaan valitaan Harri Taskinen. Varalle Silja Wahlsten.
  • päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan
  • virassa noudatetaan koeaikaa, joka on korkeintaan puolet palvelussuhteen kestosta

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Minna-Maarit Immonen, laatupäällikkö

Organisaatiotieto

Henkilöstöpalvelut