Aluehallitus, kokous 28.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Edustajien nimeäminen HUS-yhtymän toimielimiin ja toimiohjeen antaminen yhtymäkokousedustajalle

KEUHDno-2022-77

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän puheenjohtaja on pyytänyt Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta nimeämään edustajansa HUS-yhtymän ensimmäisessä yhtymäkokouksessa nimettäviin toimielimiin 30.6.2022 mennessä. Kokouksessa valitaan jäsenet ja varajäsenet HUS-yhtymän yhtymähallitukseen, tarkastuslautakuntaan ja kansalliskielilautakuntaan. Nimeämispyyntö on liitteenä.

HUS-yhtymän jäseniä ovat Länsi-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueet sekä Helsingin kaupunki. HUS-yhtymän perussopimus on kaikkien jäsenten hyväksymä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti hyväksymisestä 28.4.2022 § 30.  

Toimielinten kokoonpanossa sovelletaan tasa-arvolakia. Valinnassa tulee ottaa huomioon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 1 momentti, joka koskee myös kuntayhtymien valtuustoja. Sen mukaan mm. kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Hallintosäännön 32 §:n 10 kohdan mukaan aluehallitus nimeää hyvinvointialueen ehdokkaan tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin ja edelleen 11 kohdan mukaan antaa yhtiökokousedustajille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Aluehallitus on 7.6.2022 § 69 nimennyt edustajat HUS-yhtymän hallitukseen. Nyt tuodaan nimettäväksi edustajat tarkastuslautakuntaan ja kansalliskielilautakuntaan.

Perussopimuksen mukaan HUS-yhtymässä on tarkastuslautakunta. Lautakunnassa on seitsemän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Hallinnon ja talouden tarkastuksesta, tarkastuslautakunnan tehtävistä ja muista lautakunnan työskentelyyn liittyvistä asioista määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

Perussopimuksen mukaan HUS-yhtymässä on kansalliskielilautakunta. Lautakuntaan valitaan HUS-yhtymän jäsenten alueen ruotsinkieliseen kielivähemmistöön kuuluvista henkilöistä yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

HUS-yhtymän yhtymäkokouskutsu on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Aluehallitus päättää nimetä jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet HUS-yhtymän

 1. tarkastuslautakuntaan ja
 2. kansalliskielilautakuntaan
 3. merkitsee tiedoksi liitteenä olevan HUS-yhtymäkokouskutsun ja käsiteltävät asiat
 4. antaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen yhtymäkokousedustajalle toimintaohjeen nimetyistä henkilöistä sekä muut tarpeelliset toimiohjeet HUS-yhtymäkokouksessa käsiteltävistä asioista.

Päätös

Päätettiin jättää asia pöydälle.

Valmistelija

 • Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän puheenjohtaja on pyytänyt Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta nimeämään edustajansa HUS-yhtymän ensimmäisessä yhtymäkokouksessa nimettäviin toimielimiin 30.6.2022 mennessä. Kokouksessa valitaan jäsenet ja varajäsenet HUS-yhtymän yhtymähallitukseen, tarkastuslautakuntaan ja kansalliskielilautakuntaan. Nimeämispyyntö on liitteenä.

HUS-yhtymän jäseniä ovat Länsi-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueet sekä Helsingin kaupunki. HUS-yhtymän perussopimus on kaikkien jäsenten hyväksymä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti hyväksymisestä 28.4.2022 § 30.  

Toimielinten kokoonpanossa sovelletaan tasa-arvolakia. Valinnassa tulee ottaa huomioon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 1 momentti, joka koskee myös kuntayhtymien valtuustoja. Sen mukaan mm. kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Hallintosäännön 32 §:n 10 kohdan mukaan aluehallitus nimeää hyvinvointialueen ehdokkaan tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin ja edelleen 11 kohdan mukaan antaa yhtiökokousedustajille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Aluehallitus on 7.6.2022 § 69 nimennyt edustajat HUS-yhtymän hallitukseen. Nyt tuodaan nimettäväksi edustajat tarkastuslautakuntaan ja kansalliskielilautakuntaan.

Perussopimuksen mukaan HUS-yhtymässä on tarkastuslautakunta. Lautakunnassa on seitsemän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Hallinnon ja talouden tarkastuksesta, tarkastuslautakunnan tehtävistä ja muista lautakunnan työskentelyyn liittyvistä asioista määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

Perussopimuksen mukaan HUS-yhtymässä on kansalliskielilautakunta. Lautakuntaan valitaan HUS-yhtymän jäsenten alueen ruotsinkieliseen kielivähemmistöön kuuluvista henkilöistä yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

HUS-yhtymän yhtymäkokouskutsu on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Aluehallitus päättää nimetä jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet HUS-yhtymän

 1. tarkastuslautakuntaan ja
 2. kansalliskielilautakuntaan
 3. merkitsee tiedoksi liitteenä olevan HUS-yhtymäkokouskutsun ja käsiteltävät asiat
 4. antaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen yhtymäkokousedustajalle toimintaohjeen nimetyistä henkilöistä sekä muut tarpeelliset toimiohjeet HUS-yhtymäkokouksessa käsiteltävistä asioista.

Käsittely:

Annika Kokko poistui ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa (HallintoL 5 luku 28 § 5 momentti "yhteisöjäävi").

Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti ehdotustaan siten, että muuttunut ehdotus kuului seuraavasti:

Aluehallitus päättää

 1. todeta, että Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella ei 7.7.2022 yhtymäkokouksessa tule nimettäväksi paikkoja tarkastuslautakuntaan eikä kansalliskielilautakuntaan, eikä niihin tämän vuoksi nimetä jäseniä.
 2. merkitä tiedoksi HUS-yhtymäkokouskutsun ja käsiteltävät asiat
 3. antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeen noudattaa HUS-yhtymähallitukseen nimettävien jäsenten osalta aluehallituksen 7.6.2022 § 69 päätöstä.
 4. antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeen noudattaa HUS-yhtymän talousarvion valmistelun osalta aluehallituksen 21.6.2022 § 80 päätöstä.
 5. todeta kantanaan, että yhtymäkokousedustajan tulee yhtymäkokouksessa hallintosäännön osalta noudattaa kokouksen pohjaehdotusta.

Esittelijän muutettu ehdotus otettiin asian pohjaehdotukseksi.

Päätös

Aluehallitus päätti 

 1. todeta, että Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella ei 7.7.2022 yhtymäkokouksessa tule nimettäväksi paikkoja tarkastuslautakuntaan eikä kansalliskielilautakuntaan, eikä niihin tämän vuoksi nimetä jäseniä.
 2. merkitä tiedoksi HUS-yhtymäkokouskutsun ja käsiteltävät asiat
 3. antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeen noudattaa HUS-yhtymähallitukseen nimettävien jäsenten osalta aluehallituksen 7.6.2022 § 69 päätöstä.
 4. antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeen noudattaa HUS-yhtymän talousarvion valmistelun osalta aluehallituksen 21.6.2022 § 80 päätöstä.
 5. todeta kantanaan, että yhtymäkokousedustajan tulee yhtymäkokouksessa hallintosäännön osalta noudattaa kokouksen pohjaehdotusta.

Tiedoksi

yhtymäkokousedustaja, hus.keskuskirjaamo(at)hus.fi