Aluehallitus, kokous 28.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Hyvinvointialueen laskujen hyväksyjät 2022

KEUHDno-2022-114

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Väliaikainen toimielimen 1.9.2021 hyväksymän työjärjestyksen mukaan väliaikaisen toimielimen puheenjohtaja hyväksyy laskut. Väliaikaisen toimielimen toiminnan päätyttyä on syytä määritellä laskujen hyväksyjät vuodelle 2022.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Aluehallitus päättää, että  ajalle 31.3.-31.12.2022 hyväksymisoikeudesta ostolaskuihin ja muistiotositteisiin viranhaltijoiden osalta seuraavasti

  • hyvinvointialuejohtaja (yleishyväksyjä)
  • rahoitus- ja talousjohtaja (yleishyväksyjä).
     

Päätös

Päätettiin jättää asia pöydälle.

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Väliaikainen toimielimen 1.9.2021 hyväksymän työjärjestyksen mukaan väliaikaisen  toimielimen puheenjohtaja hyväksyy laskut. Väliaikaisen toimielimen toiminnan  päätyttyä on syytä määritellä laskujen hyväksyjät vuodelle 2022. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Aluehallitus päättää, että ajalle 31.3.-31.12.2022 hyväksymisoikeudesta ostolaskuihin ja muistiotositteisiin viranhaltijoiden osalta seuraavasti 

  • hyvinvointialuejohtaja (yleishyväksyjä) 
  • rahoitus-ja talousjohtaja (yleishyväksyjä). 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.