Aluehallitus, kokous 28.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta

KEUHDno-2022-74

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Anne Uotinen on pyytänyt eroa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä paikkakunnalta muuton johdosta. 

Hyvinvointialueesta annetun lain 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Hyvinvointialueesta annetun lain 80 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:  

  1. ”aluehallituksen jäsen;
  2. henkilö, joka on aluehallituksen jäsenen tai hyvinvointialuejohtajan hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;
  3. henkilö, joka on hyvinvointialueen tai hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai siihen rinnastuvassa asemassa hyvinvointialueen määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä;  
  4. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen aluehallitukseen.”  

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan hyvinvointialueen toimielimissä lukuun ottamatta aluevaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää:

  1. myöntää Anne Uotiselle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä
  2. valitsee Anne Uotisen tilalle uuden varajäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakuntaan.

Päätös

Päätettiin jättää asia pöydälle.

Valmistelija

  • Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Anne Uotinen on pyytänyt eroa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä paikkakunnalta muuton johdosta. 

Hyvinvointialueesta annetun lain 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Hyvinvointialueesta annetun lain 80 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:  

”aluehallituksen jäsen;
henkilö, joka on aluehallituksen jäsenen tai hyvinvointialuejohtajan hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;
henkilö, joka on hyvinvointialueen tai hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai siihen rinnastuvassa asemassa hyvinvointialueen määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä;  
henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen aluehallitukseen.”  
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan hyvinvointialueen toimielimissä lukuun ottamatta aluevaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää:

  1. myöntää Anne Uotiselle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä
  2. valitsee Anne Uotisen tilalle uuden varajäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakuntaan.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Aluevaltuusto 22.9.2022