Aluehallitus, kokous 7.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Aluehallituksen syksyn 2022 kokousajat

Valmistelija

 • Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 145 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai
enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä
ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. 

Aluehallitukselle on yhdessä puheenjohtajan ja esittelijan kanssa valmisteltu kokousaikataulu loppuvuodelle.

Ehdotus

Esittelijä

 • Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Aluehallitus päättää, että syksyn 2022 kokousaikataulu on:

 • tiistai 30.8.2022 klo 15
 • tiistai 13.9.2022 iltakoulu ja kokous klo 15 
 • tiistai 27.9. 2022 seminaari koko päivä ja kokous 
 • tiistai 11.10.2022 hallitus klo 15
 • tiistai 1.11.2022 hallitus klo 15
 • 3-4.11.2022 seminaari
 • tiistai 15.11 2022 kokous  ja iltakoulu klo 15  
 • tiistai 29.11.2022 klo 15 
 • tiistai 13.12.2022 klo 15

Käsittely:

Esittelijä muutti ehdotustaan täsmentäen, että 30.8., 11.10. ja 1.11. kokoukset alkavat klo 16 ja että 13.9. kokous pidetään 14.9..

Päätös

Aluehallitus päätti esittelijän muutetun esityksen mukaisesti, että syksyn 2022 kokousaikataulu on:

 • tiistai 30.8.2022 klo 16
 • keskiviikko 14.9.2022 iltakoulu ja kokous klo 15 
 • tiistai 27.9. 2022 seminaari koko päivä ja kokous 
 • tiistai 11.10.2022 hallitus klo 16
 • tiistai 1.11.2022 hallitus klo 16
 • 3-4.11.2022 seminaari
 • tiistai 15.11 2022 kokous ja iltakoulu klo 15  
 • tiistai 29.11.2022 klo 15 
 • tiistai 13.12.2022 klo 15
   

Tiedoksi

Toimielinasiat