Aluehallitus, kokous 7.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 HUS-yhtymän hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

KEUHDno-2022-77

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

HUS-yhtymän perussopimus on hyväksytty kaikkien jäsenten valtuustoissa voimaanpanolain (616/2021) edellyttämässä määräajassa. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi perussopimuksen omalta osaltaan kokouksessaan 28.4.2022 § 30. 

Jäsenten tulee nimetä edustajansa perussopimuksessa kuvattuihin toimielimiin, joista yhtymäkokous päättää ensimmäisessä kokouksessaan. Toimielimet ovat yhtymähallitus, tarkastuslautakunta ja kansalliskielilautakunta. Tarkastuslautakuntaan ja kansalliskielilautakuntaan nimetään jäsenet ja varajäsenet myöhemmin. Tässä vaiheessa päätettäväksi tuodaan jäsenten nimeäminen yhtymähallitukseen.

Perussopimuksen mukaisesti HUS-yhtymän jäsenet nimeävät ehdokkaita yhtymähallitukseen seuraavasti:  
-    Helsingin kaupunki kuusi jäsentä ja varajäsentä, 
-    Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue neljä jäsentä ja varajäsentä 
-    Keski-Uudenmaan hyvinvointialue kaksi jäsentä ja varajäsentä 
-    Vantaan ja Keravan hyvinvointialue kaksi jäsentä ja varajäsentä 
-    Itä-Uudenmaan hyvinvointialue yksi jäsen ja varajäsen
-    Lisäksi yhtymähallitukseen valitaan Helsingin yliopiston ehdotuksen perusteella kaksi jäsentä ja heille varajäsenet.

Toimielinten kokoonpanossa sovelletaan tasa-arvolakia. Valinnassa tulee ottaa huomioon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 1 momentti, joka koskee myös kuntayhtymien valtuustoja. Sen mukaan mm. kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Hallintosäännön 32 §:n 10 kohdan mukaan aluehallitus nimeää hyvinvointialueen ehdokkaan tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin ja edelleen 11 kohdan mukaan antaa yhtiökokousedustajille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Aluehallitus päättää

  1. nimetä HUS-yhtymän hallitukseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
  2. antaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen yhtymäkokousedustajalle toimintaohjeen nimetyistä henkilöistä.

Käsittely:

Irma Pahlman ehdotti että asia jätetään pöydälle. Puheenjohtajan tiedusteltua sitä aluehallitukselta, aluehallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti jättää asia pöydälle seuraavan kokoukseen saakka.

Valmistelija

  • Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

HUS-yhtymän perussopimus on hyväksytty kaikkien jäsenten valtuustoissa voimaanpanolain (616/2021) edellyttämässä määräajassa. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi perussopimuksen omalta osaltaan kokouksessaan 28.4.2022 § 30. 
 
Jäsenten tulee nimetä edustajansa perussopimuksessa kuvattuihin toimielimiin, joista yhtymäkokous päättää ensimmäisessä kokouksessaan. Toimielimet ovat yhtymähallitus, tarkastuslautakunta ja kansalliskielilautakunta. Tarkastuslautakuntaan ja kansalliskielilautakuntaan nimetään jäsenet ja varajäsenet myöhemmin. Tässä vaiheessa päätettäväksi tuodaan jäsenten nimeäminen yhtymähallitukseen.

Perussopimuksen mukaisesti HUS-yhtymän jäsenet nimeävät ehdokkaita yhtymähallitukseen seuraavasti:  
 -    Helsingin kaupunki kuusi jäsentä ja varajäsentä, 
 -    Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue neljä jäsentä ja varajäsentä 
 -    Keski-Uudenmaan hyvinvointialue kaksi jäsentä ja varajäsentä 
 -    Vantaan ja Keravan hyvinvointialue kaksi jäsentä ja varajäsentä 
 -    Itä-Uudenmaan hyvinvointialue yksi jäsen ja varajäsen
 -    Lisäksi yhtymähallitukseen valitaan Helsingin yliopiston ehdotuksen perusteella kaksi jäsentä ja heille varajäsenet.

Toimielinten kokoonpanossa sovelletaan tasa-arvolakia. Valinnassa tulee ottaa huomioon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 1 momentti, joka koskee myös kuntayhtymien valtuustoja. Sen mukaan mm. kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Hallintosäännön 32 §:n 10 kohdan mukaan aluehallitus nimeää hyvinvointialueen ehdokkaan tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin ja edelleen 11 kohdan mukaan antaa yhtiökokousedustajille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Aluehallitus päättää

  1. nimetä HUS-yhtymän hallitukseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
  2. antaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen yhtymäkokousedustajalle toimintaohjeen nimetyistä henkilöistä.


 

Päätös

Aluehallitus päätti nimetä jäsenet HUS-yhtymän hallitukseen seuraavasti:

  • varsinainen jäsen Annika Kokko, varajäsen Sari Silventoinen
  • varsinainen jäsen Ulla-Mari Karhu, varajäsen Harri Virtanen

Aluehallitus päätti antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeen em. henkilöiden nimeämisestä HUS-yhtymän hallitukseen.

Tiedoksi

hus.keskuskirjaamo(at)hus.fi, yhtymäkokousedustaja (väliaikainen hyvinvointialuejohtaja)