Aluevaltuusto, kokous 13.6.2024

§ 41 Arviointikertomus 2023

KEUHDno-2024-577

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Majoinen, janne.majoinen@bdo.fi

Perustelut

Hyvinvointialueesta annetun lain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Hyvinvointialueesta annetun lain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. 
 

Ehdotus

Esittelijä

Matti Korkiakoski, matti.v.korkiakoski@gmail.com

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta vuodelta 2023.

Käsittely:

Tarkastuslautakunta on käsitellyt arviointikertomusta kokouksissaan 14.2. (16 §), 27.3 (31 §), 10.4. (37 §), 24.4. (41 §), 8.5. (45 §), 15.5. (51 §), 22.5. (45 §) sekä 30.5. (61 §).

Esittelijä muutti päätösehdotustaan.

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta vuodelta 2023 sekä päättää

 1. hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2023,
 2. valtuuttaa pöytäkirjanpitäjän tekemään arviointikertomukseen vuodelta 2023 tarvittaessa teknisiä korjauksia,
 3. esittää arviointikertomuksen vuodelta 2023 aluevaltuustolle tiedoksi ja
 4. esittää aluevaltuustolle, että arviointikertomus lähetetään aluehallitukselle toimenpiteitä varten.

Esittelijän muutettu ehdotus otettiin kokouksen pohjaehdotukseksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta valmisteli arviointikertomusta vuodelta 2023 ja päätti 

 1. hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2023,
 2. valtuuttaa Laura Alkulan tekemään arviointikertomukseen vuodelta 2023 tarvittaessa teknisiä korjauksia,
 3. esittää arviointikertomuksen vuodelta 2023 aluevaltuustolle tiedoksi ja
 4. esittää aluevaltuustolle, että arviointikertomus lähetetään aluehallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

 • Janne Majoinen, janne.majoinen@bdo.fi

Perustelut

  

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää

 1. merkitä arviointikertomuksen vuodelta 2023 tiedoksi ja
 2. että arviointikertomus lähetetään aluehallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.