Aluevaltuusto, kokous 13.6.2024

§ 43 Henkilöstökertomus 2023

KEUHDno-2024-1133

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Henkilöstökertomukseen on koottu tietoja mm. hyvinvointialueen henkilöstön määrästä ja rakenteesta, työhyvinvoinnista, rekrytoinneista, toimintakulttuurin kehittämisestä ja henkilöstömenoista vuonna 2023. Henkilöstökertomuksessa raportoidaan myös erilaisesta kehittämistyöstä.  

Esitellään myös 02/2024 HR-tilannekatsaus. 

Henkilöstöjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. 

Ehdotus

Esittelijä

Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Ville Saarikoski, kehittämispäällikkö, ville.saarikoski@keusote.fi

Perustelut

    

Ehdotus

Esittelijä

Kristiina Kariniemi-Örmälä, vt. hyvinvointialuejohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi

Aluehallitus merktisee asian tiedoksi tiedoksi

Käsittely:

Jussi Salonen teki Olli Savelan kannattamana seuraavan muutosehdotuksen päätösehdotukseen:

Aluehallitus merkitsee liitteenä olevan henkilöstökertomuksen vuodelta 2023 tiedoksi ja esittää sen edelleen aluevaltuustolle tiedoksi merkittäväksi

Puheenjohtajan tiedusteltua sitä hallitukselta, aluehallitus hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti.

Päätös

Aluehallitus päätti merkitä liitteenä olevan henkilöstökertomuksen vuodelta 2023 tiedoksi ja esittää sen edelleen aluevaltuustolle tiedoksi merkittäväksi

Valmistelija

Ville Saarikoski, kehittämispäällikkö, ville.saarikoski@keusote.fi

Perustelut

  

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää merkitä liitteenä olevan henkilöstökertomuksen vuodelta 2023 tiedoksi.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti siirtää asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

Valmistelija

  • Ville Saarikoski, kehittämispäällikkö, ville.saarikoski@keusote.fi

Perustelut

   

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää merkitä liitteenä olevan henkilöstökertomuksen vuodelta 2023 tiedoksi.

Käsittely:

Henkilöstöjohtaja Monica Hostio piti asiasta alustuksen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.