Aluevaltuusto, kokous 13.6.2024

§ 40 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Hallintosäännön 128 §:n 2 momentin mukaan aluevaltuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää:

  • valita Pentti Puhakan ja Mimmi Launialan pöytäkirjantarkastajiksi sekä varalle Mika Timosen ja Pirjo Komulaisen. 
  • päättää, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan tiistaihin 18.6.2024 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana torstaina yleisessä tietoverkossa.

Käsittely:

Kokouksen aluksi hyvinvointialueelle luovutettiin puntaroivien asukaspaneelien loppuraportti, sitä olivat esittelemässä asiantuntijat Laura Busi ja Olli Laiho. 

Kokouksessa luovutettiin myös tasavallan presidentin ansiomerkki johtajaylilääkäri, tutkimus- ja kehitysjohtaja Pirjo Laitinen-Parkkoselle.

Lisäksi kokouksessa vastattiin aluehallitukselle esitettyyn kirjalliseen kysymykseen.

Kirjalliseen kysymykseen vastaaminen

Lepolahti esitti käsittelyn aluksi prosessiväitteen, että vastausta kirjalliseen kysymykseen ei voida antaa tässä kokouksessa, koska sitä ei ole valmisteltu hallituksessa valtuuston esityslistalle eikä asia ole pykälänä kokouksessa.

Hallintojohtaja kertoi, että hallintosääntö ei määrittele täsmällisemmin missä muodossa ja millaisin menettelyin kysymykseen vastataan. Aiemmin on muihin hallitukselle esitettyihin kysymyksiin vastattu vastaavalla menettelyllä kuin nyt valtuuston kokouksen yhteydessä ja vastauksen antamisesta tehdään merkintä pöytäkirjaan.

Puheenjohtaja totesi, että kuultuaan asiasta esitetyt kannat, vastaus kirjalliseen kysymykseen voidaan antaa tässä kokouksessa. 

Aluehallituksen puheenjohtaja vastasi Harri Lepolahden 7.3.2.24 jättämään kirjalliseen kysymykseen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.