Aluevaltuusto, kokous 13.6.2024

§ 50 Uudet valtuustoaloitteet

Perustelut

Uudet valtuustoaloitteet:

 

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää merkitä valtuustoaloitteet tiedoksi ja lähettää ne aluehallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi, että uusia valtuustoaloitteita ei ollut.