Aluevaltuusto, kokous 13.6.2024

§ 45 Vuoden 2024 investointisuunnitelman päivittäminen

KEUHDno-2024-1810

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Vuosien 2023–2026 ja 2024–2027 investointisuunnitelmat hyväksyttiin aluevaltuustossa 24.11.2022.  Tuolloin vuodelle 2024 kohdistui yhteensä 16 Me investoinnit lähinnä ict-investoinneista.  Valtioneuvosto on päättänyt 1.6.2023 hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän lainanottovaltuuksista vuodelle 2024 ja päätöksessä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle ei myönnetty lainanottovaltuutta. Osana toiminnan kehittämistä ja kustannusten kasvun hillintää Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella on tunnistettu välttämättömiä uusia kohteita, joihin liittyen aluehallitus päätti hakea 29.10.2023 lainanottovaltuutta. Kohteet olivat

  • Kiljavan korvaavan tilan suunnittelu. Tarkemman hankesuunnittelun jälkeen lainanottovaltuutta on mahdollisuus laajentaa itse korvaavan tilan rakentamiseen.
  • Hyvinkään Kotirinteen lastensuojeluyksikön rakentaminen 
  • Nurmijärvellä Etevan vammaispalveluyksikön uudet tilat. 
  • Hyvinkäällä yhteisöllisen asumisyksikön rakentaminen. 
  • Lisäksi välttämättömiä investointitarpeet tietohallinnossa, sekä laite- ja kalustohankinnoissa.

Valtioneuvosto päätti 15.2.2024 myöntää 34,6 Me lainanottovaltuutta seuraavilla ehdoilla:

  • Lainanottovaltuutta on mahdollista käyttää ainoastaan investointeihin ja investointeja vastaaviin sopimuksiin, jotka ovat välttämättömiä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen jatkuvuuden kannalta tai lainsäädännössä edellytettyjen palvelujen turvaamiseksi.
  • Lainanottovaltuutta saa käyttää vain esitettyihin hankkeisiin enintään esitetyt määrät.
  • Hyvinvointialue toimittaa 15.4.2024 mennessä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman, joka varmistaa hyvinvointialueen lainanhoitokyvyn pitkällä aikavälillä ja turvaa lakisääteiset palvelut.

Aluevaltuusto hyväksyi 4.4.2024 tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimitettavaksi VM:lle. Nyt investointisuunnitelmaa on päivitettävä vastaamaan lainanottovaltuusneuvottelujen tuloksia. Huomioitava on, että investointisuunnitelma on luonteeltaan mahdollistava, kohteista tehdään päätökset hyvinvointialueella erikseen.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Rahoitus- ja talousjaosto esittää aluehallitukselle, että aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman päivittämisen vuoden 2024 osalta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

  

Ehdotus

Esittelijä

Kristiina Kariniemi-Örmälä, vt. hyvinvointialuejohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman päivittämisen vuoden 2024 osalta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

  

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman päivittämisen vuoden 2024 osalta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.