Aluehallitus, kokous 29.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 187 Alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma 2023-2025

KEUHDno-2022-285

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valmistelijat: Tero Seitsonen ja Riina Kontro

Hyvinvointialueella tulee olla alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma hyvinvointialueen vastuulla olevien opiskeluhuoltopalvelujen järjestämiseksi. Alueellinen opiskelijahuoltosuunnitelma hyväksytään hyvinvointialueen aluevaltuustossa valtuustokausittain. 

Alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma perustuu 13 §:ssä tarkoitettuihin hyvinvointialueen alueella sijaitsevien koulutuksen järjestäjien opiskeluhuoltosuunnitelmiin ja sen tulee sisältää: 
1) opiskeluhuoltopalvelujen alueellisen toteuttamisen tavoitteet ja keskeiset periaatteet; 
2) suunnitelma hyvinvointialueen ja koulutuksen järjestäjien välisestä yhteistyöstä opiskeluhuollon kokonaisuuden toteuttamiseksi;
3) hyvinvointialueen alueella sijaitsevien koulutuksen järjestäjien opiskeluhuoltosuunnitelmista ilmenneet arviot opiskeluhuoltopalvelujen kokonaistarpeesta ja muut mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet; 
4) suunnitelma opiskeluhuoltopalvelujen voimavarojen kohdentamisesta; 
5) toimenpiteet alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman toteuttamiseksi ja seuraamiseksi. 
Alueellisessa opiskeluhuoltosuunnitelmassa on huomioitava opiskelijoiden kielellisten oikeuksien toteutuminen opiskeluhuoltopalveluissa. 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen opiskeluhuoltosuunnitelman laadinnasta on vastannut vastaa opiskeluhuollon alueellinen yhteistyöryhmä. Keski-Uudenmaan alueellinen yhteistyöryhmä koottiin elokuussa 2022 ja ryhmä aloitti toimintansa 5.9.2022. Ryhmässä ovat edustettuina alueen kaikki 6 kuntaa opetuksenjärjestäjinä sekä alueen muut 7 koulutuksen järjestäjää. Mukana ovat opiskelijaedustajat alueellisesta nuorisovaltuustosta sekä alaikäisten huoltajien edustajia. Työntekijäryhmistä edustettuina ovat psykologit, kuraattorit, terveydenhoitajat ja esihenkilöt. Tarvittaessa työryhmään kutsutaan mukaan muita yhteistyötahoja tai asiantuntijoita. 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen opiskeluhuoltosuunnitelman tavoitteet: 

  1. Hyvinvointialueella on opiskeluhuoltoa tukevat alueelliset yhteistoimintarakenteet
  2. Hyvinvointialueella toteutuu lainmukaisesti ja laadukkaasti yhteisöllinen ja yksilökohtainen opiskeluhuolto.
  3. Oppilaiden, opiskelijoiden ja huoltajien osallisuus toteutuu opiskeluhuollon kaikilla tasoilla. 

Opiskeluhuoltosuunnitelman tarkemmat toimenpiteet ja mittarit laaditaan opetuksen ja koulutuksen järjestäjien sekä opiskeluhuoltopalvelujen tavoitteiden pohjalta vuoden 2023 aikana. 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen opiskeluhuoltosuunnitelma liitetään alueellisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2022-2025 liitteeksi. Hyvinvointialueen opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumista raportoidaan vuosittain alueellisen hyvinvointikertomuksen kautta. 
 

Ehdotus

Esittelijä

Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Palvelujen järjestämisen lautakunta päättää ehdottaa aluehallitukselle, että se ehdottaa, että aluevaltuusto hyväksyy Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen opiskeluhuoltosuunnitelman 2023-2025 osana alueellista lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa 2022-2025.

Lisäksi lautakunta päättää, että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.
 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Perustelut

    

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Aluehallitus ehdottaa, että aluevaltuusto hyväksyy Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen opiskeluhuoltosuunnitelman 2023-2025 osana alueellista lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa 2022-2025.

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Aluevaltuusto 8.12.2022