Aluehallitus, kokous 29.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 194 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vanhusneuvoston toimintasääntö

KEUHDno-2022-275

Valmistelija

  • Kristiina Kariniemi-Örmälä, integraatiojohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi

Perustelut

Aluehallitus asettaa vanhusneuvoston valtuustokausittain. Hyvinvointialuelain 32 §:ssä on säädetty vaikuttamistoimielinten jäsenten valitsemisesta. Edellä mainitun säännöksen mukaan jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja. Lisäksi vaikuttamistoimielimiin voidaan valita muita henkilöitä. 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti 10.3.2022 §8 pyytää hyvinvointialueen kunnissa toimivia vastaavia vaikuttamistoimielimiä kutakin nimeämään kaksi ehdokasta / vaikuttamistoimielin / kunta jäseniksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen alueelliseen  vanhusneuvostoon. Alueellisen vanhusneuvoston edustajat aluehallitus nimesi kokouksessaan 26.4.2022, §46 kuntien ehdotuksen mukaisesti. Mäntsälä ja Pornainen ilmoittivat alueelliseen vanhusneuvostoon vain yhden (1) edustajan / kunta eli vanhusneuvoston kokoonpano on 10 jäseninen.

Toimintasäännön valmistelussa on tehty kansallista yhteistyötä ja vertailua osana hyvinvointialuevalmisteluja. Lisäksi alueellinen vanhusneuvosto on työstänyt toimintasääntöluonnosta työpajoissaan 30.8.2022 sekä järjestäytymiskokouksessaan 3.11.2022 nostaen siihen joitakin omia näkemyksiä. 

Aluehallitus käsitteli toimintasääntöluonnosta iltakoulussaan 15.11.2022. Aluehallitus kävi samassa yhteydessä lähetekeskustelun vaikuttamistoimielinten ehdotuksista toimintasäännöiksi. Aluehallituksen käymä iltakoulukeskustelu saatettiin tiedoksi hyvinvointialueen vanhusneuvostolle mahdollista toimintasäännön tarkistusta varten.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Aluehallitus hyväksyy Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vanhusneuvoston toimintasäännön siihen tekemiensä huomioiden mukaisesti.

Käsittely:

Helinä Perttu ehdotti että asia jätetään pöydälle. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Jätettiin pöydälle.

Tiedoksi

Aluehallitukseen 13.12.