Aluehallitus, kokous 29.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 176 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla 30.11.2022 lukien.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely:

Käsittelyjärjestyksen osalta päätettiin ensin käsitellä seuraavat asiat: 180, 182, 185, 186 ja jatkaa sen jälkeen esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Kokous oli tauolla klo 18.05-18.15

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan