Aluehallitus, kokous 29.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 189 Tiedoksi Una Oy:n yhtiökokouskutsu ja nimeämispyyntö

KEUHDno-2022-179

Perustelut

Una Oy kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen perjantaille 2.12.2022 klo 10-11. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle on toimitettu kutsu ja asialista ja pyydetty keskiviikkoon 30.11.2022 mennessä vahvistamaan osallistuminen ylimääräiseen yhtiökokoukseen
sekä ilmoittamaan kokousedustajan tiedot ml. sähköpostiosoite sekä edustajan valtakirja tai toimielimen päätös, josta valtuutus käy yksiselitteisesti ilmi. Kokous toteutetaan etäyhteyttä käyttäen. Kokouksen henkilökohtainen osallistumislinkki toimitetaan
osakkeenomistajan vahvistamalle edustajalle.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön osakkeiden arvon uudelleenmääritys.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Aluehallitus päättää

  1. Merkitä yhtiökokouskutsun tiedoksi ja
  2. Päättää yhtiökokousedustajasta.

Käsittely:

Esittelijä muutti ehdotustaan:

Aluehallitus päättää

  1. Merkitä yhtiökokouskutsun tiedoksi ja
  2. Päättää että yhtiökokousedustajastaksi nimetään Antti Ylä-Jarkko

Esittelijänmuutettu ehdotus otettiin kokouksen pohjaesitykseksi.

Päätös

Aluehallitus päätti

  1. merkitä yhtiökokouskutsun tiedoksi ja
  2. että yhtiökokousedustajastaksi nimetään Antti Ylä-Jarkko

Tiedoksi

UNA Oy, nimetty tieto- ja digijohtaja