Aluehallitus, kokous 29.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 191 Valtuustoaloitteet 2022

KEUHDno-2022-304

Valmistelija

 • Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Hallintosäännön 138 §:n mukaan aluehallituksen on on vuosittain joulukuun loppuun mennessä esitettävä aluevaltuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja aluehallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita aluevaltuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Aluevaltuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Aluevaltuusto 3.3.2022 § 13

Aloite lapsi- ja perheasiain neuvoston lisäämisestä hallintosäännön 3:n luvun vaikuttamistoimielimiin

 • 22.3.2022 § 27 aluehallitus on lähettänyt aloitteen valmisteltavaksi

Aloite selvitys johtamisjärjestelmästä

 • 22.3.2022 § 28 aluehallitus on lähettänyt aloitteen valmisteltavaksi
   

Aluevaltuusto 31.3.2022 § 27

Aloite painettu tiedote hyvinvointialueen asukkaille

 • 19.4.2022 § 40 aluehallitus on lähettänyt aloitteen valmisteltavaksi


Aloite lapsivaikutusten arviointi vakiintuneeksi toimintakäytännöksi hyvinvointialueen päätöksenteossa ja toiminnan kehittämisessä

 • 19.4.2022 § 41 aluehallitus on lähettänyt aloitteen valmisteltavaksi


Aluevaltuusto 22.9.2022 § 63

Aloite sote-alalta pois vaihtaneiden hoitajien työhönpaluu täydennyskoulutus

 • 1.11.2022 § 151 aluehallitus on lähettänyt aloitteen valmisteltavaksi

Aluevaltuusto 24.11.2022 § 76

Aloite mielenterveysambulanssista Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

 • Aloite jätettiin aluevaltuuston kokouksessa 24.11.2022

Aloite vaikutusten ennakkoarvioinnin ottamisesta osaksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen päätösten valmistaluprosessia

 • Aloite jätettiin aluevaltuuston kokouksessa 24.11.2022

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Aluehallitus esittää, että valtuusto merkitsee aloitteiden käsittelytilanteen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Aluevaltuusto 8.12.