Aluehallitus, kokous 29.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 184 Yhtymäkokousedustajan nimeäminen HUS-yhtymäkokoukseen 14.12.2022 ja toimintaohjeen antaminen yhtymäkokousedustajalle

KEUHDno-2022-77

Valmistelija

 • Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

HUS-yhtymän yhtymäkokous pidetään keskiviikkona 14.12.2022 kello 9.00 teams-kokouksena.

HUS-yhtymä on toimittanut jäsenille kokoukseen kokouskutsun, joka on liitteenä. HUS-yhtymän jäseniä pyydetään nimeämään edustajansa ja hänen henkilökohtainen varaedustajansa yhtymäkokoukseen ja toimittamaan kokouskutsu nimetylle edustajalle ja tiedoksi varaedustajalle. Nimettyjen edustajien nimet pyydetään toimittamaan tiedoksi myös HUS-kuntayhtymän keskuskirjaamoon osoitteella hus.keskuskirjaamo(at)hus.fi.

Yhtymäkokousedustajat osallistuvat kokoukseen Teamsin välityksellä. Yleisöllä on mahdolisuus seurata kokousta verkon kautta. Live-streamin linkki julkaistaan lähempänä kokouksen ajankohtaa osoitteessa https://www.hus.fi/ajankohtaista.

Kokouksen asialista:   

§ 20 Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen 

§ 21 Esitys vuoden 2023 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2023-2025 

§ 22 HUS-kuntayhtymän strategiapäivitys HUS-yhtymän strategiaksi 

§ 23 Yhtymähallituksen ja yhtymäkokouksen kokoukset vuonna 2023  

Kokouksen esityslista päätösesityksineen sekä suomeksi että ruotsiksi on julkaistu HUS-kuntayhtymän verk-
kosivuilla osoitteessa https://hus-julkaisu.tweb.fi/. Kokouksen pöytäkirja asetetaan nähtäville kokouksen 
jälkeen yhtymäkokouksen päättämällä tavalla HUS-kuntayhtymän verkkosivuilla samassa osoitteessa. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, mikko.komulainen@keusote.fi

Aluehallitus päättää

 1. merkitä tiedoksi HUS-yhtymän yhtymäkokouskutsun 14.12.2022 kokoukseen.
 2. nimetä yhtymäkokousedustajan ja henkilökohtaisen varaedustajan HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 14.12.2022.
 3. antaa yhtymäkokousedustajalle tarvittavat toimintaohjeet yhtymäkokouksessa käsiteltävistä asioista.

Käsittely:

Annika Kokko poistui asian käsittelystä esteellisenä (yhteisöjäävi/HUS -yhtymähallituksen jäsen).

Esittelijä muutti esitystään ja muuttunut ehdotus kuului seuraavasti:

Aluehallitus päättää

 1. merkitä tiedoksi HUS-yhtymän yhtymäkokouskutsun 14.12.2022 kokoukseen.
 2. nimetä yhtymäkokousedustajaksi Mikko Komulaisen ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Helinä Pertun HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 14.12.2022.
 3. antaa yhtymäkokousedustajalle tarvittavat toimintaohjeet yhtymäkokouksessa käsiteltävistä asioista.

Esittelijän muutettu ehdotus otettiin kokouksen pohjaesitykseksi.

Päätös

Aluehallitus päätti

 1. merkitä tiedoksi HUS-yhtymän yhtymäkokouskutsun 14.12.2022 kokoukseen.
 2. nimetä yhtymäkokousedustajaksi Mikko Komulaisen ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Helinä Pertun HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 14.12.2022.
 3. antaa yhtymäkokousedustajalle toimintaohjeen toimia päätösehdotuksen mukaan yhtymäkokouksessa käsiteltävissä asioissa.

Tiedoksi

hus.keskuskirjaamo(at)hus.fi